Stowarzyszenie Źródła i Inspiracje Akademia Muzyczna w Krakowie

Program X Festiwalu Perkusyjnego (2014)

16 lipca (środa)

19:00 - Koncert Inauguracyjny III Międzynarodowych Kursów Perkusyjnych ASTAPER
Soliści i zespoły:

18 lipca (piątek)

16:00 - Warsztaty

19 lipca (sobota)

10:00 - Warsztaty

19:00 - Koncert

25 lipca (piątek)

19:00 - Koncert Finałowy III Międzynarodowych Kursów Perkusyjnych ASTAPER
Wykonawcy: połączone zespoły perkusyjne uczelni muzycznych z Freiburga, Valencji, Padwy i Krakowa
W programie: M. Ptaszyńska, K. Stockhausen, L. Davila

20 listopada (czwartek)

19:00 - Koncert